Om Stedet

Atelier Gyllensten & Stahl - holder til i «Det gamle «Raadhus» (også kalt «Sparebanken») - på torget i Gamlebyen i Fredrikstad.

Huset ble i sin tid reist som bolig for borgermester Morten Niemann i 1767, men i 1774 overtok Fredrikstad by bygningen og gjorde den om til rådhus - noe den var i nær hundre år - til 1865. Rådhuset ble benyttet for mange formål i denne perioden. Det var vikarierende kirke, forsamlingshus og teater, lasarett, samt bolig og tilholdssted for fogden i Fredrikstad. I første etasje var det fengselceller - hvor bl.a Hans Nielsen Hauge satt arrestert noen måneder i 1797. Cellene er der fortsatt - inklusive fotjern og tunge jerndører.
I 1865 kjøpte Fredrikstad Sparebank eiendommen - og de holdt til her i 136 år - helt til 2001. Veslemøy og Harald Zwart ble nye eiere i 2001 og benyttet huset for filmvirksomhet. I bakgården var det cafe. Elisabeth Gyllensten og Geir Stahl overtok eiendommen i 2013 og har siden restaurert og tilpasset huset for kunstnerisk virksomhet. Her er maleskole som for tiden har nær hundre kursdeltagere og årlig holdes utstillinger - både i 1. og deler av 2.etasje (den gamle rådhussalen med stor tak/vegghøyde). Totalt utstillingsareal er ca 150 kvm. Vi var glade - og stolte av at Odd Nerdrum var vår første utstiller i november 2014.

Elisabeth og Geir bor og har atelier i huset.

«Det gamle Raadhus» ligger på torget i Gamlebyen.
Adresse : Kirkegaten 27, 1632 Gamle Fredrikstad

Elisabeth Gyllensten: 97117667 / elisabeth.gyllensten@online.no
Geir Stahl: 93227660 / gstahl@online.no