Undervisning & Kurs

Generelt
I 2003 startet Elisabeth Gyllensten med kurs i firuativ tegne- og maleteknikker. Siden 2005 har også Geir Stahl kommet til som instruktør, og skolen har utvidet slik at det nå kan tilbys 6 kurs. Disse holdes tirsdag, onsdag og torsdag hver fjortende dag. Det er ett formiddags- og ett kveldskurs med varighet 3 timer. Formiddagskursene holdes mellom kl 12.00 - 15.00 og kveldskursene mellom kl 18.00 - 21.00. Det deltar opptil 14 personer på hvert parti.

Kurs deltakere Kurs deltakere

Kursinnhold
Det gis undervisning både i kulltegning- og oljemaling og temaene omfattter portrett, akt, landskap, interiør og stilleben. Valg av tema er mye opp til den enkelte deltager, da undervisningen skjer - stort sett - på individuell basis. I visse tilfelle ønsker alle deltakere i en gruppe å arbeide med ett tema, og da gis fellesundervisning i dette. Fellesundervisning holdes også ved akttegning og maling etter modell. Kursinnholdet er tilpasset både for nybegynnere og mer erfarne.

Kurs deltakere Kurs deltakere

Utendørs landskapskurs
En helg hver sommer tilbys det landskapsmaling i friluft. Dette holdes som regel ved Grimsøya/Kålvik i Skjeberg, utenfor Sarpsborg. Kurset fokuserer på de spesielle omstendigheter som gjelder for utendørsmaling og resulterer i skisser og fotounderlag som senere kan benyttes for mer omfattende arbeider i atelieret.

Kurs deltakere Kurs deltakere

Utstillinger
Hvert annet år holdes «Elevutstilling» De fleste elever deltar med arbeider – noe som ofte resulterer i mellom 100 - 150 bilder og stor interesse fra lokalmiljøet.

Kurs utstilling

Kontaktinformasjon
Ateler Gyllensten & Stahl holder til midt på torget i Gamlebyen i Fredrikstad - i byens første Raadhus fra 176 , senere Sparebanken.
Besøksadresse: Kirkegaten 27, 1632 Gamle Fredrikstad

For ytterligere informasjon, kontakt...
Elisabeth Gyllensten (tlf: 9711 7667) eller Geir Stahl (tlf: 9322 7660).
Postadresse: Kirkegaten 27, 1632 Gamle Fredrikstad